Spotkanie 17 lutego 2018 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERPII ODDZIAŁ ŁÓDŹ
SP ZOZ SK nr 1 im. N. Barlickiego 90-153 Łódź ul. Kopcińskiego 22
Zarząd PTF-OŁ ma przyjemność zaprosić Panią/Pana na najbliższe spotkanie naukowe, które odbędzie się 17 lutego 2018 (sobota) godz. 9.45 w Klubie Lekarza, Siedziba Izby Lekarskiej, Łódź, ul  Czerwona 3

9.45  –     Sprawy Towarzystwa
10.00 – 10.15 Propozycje ubezpieczeń dla fizjoterapeutów – Interpolska
10.15-10.30  Przeszczepy organów i ich podłoże socjologiczne w Polsce – Marcin Szczepanik, Katarzyna Syrewicz, Marta Zajdel, Marek Woszczak
10.30 – 10.45 Znaczenie wskaźnika masy ciała (BMI) we wczesnym etapie usprawniania po całkowitej aloplastyce stawu kolanowego – Jakub Oberbek
10.45 – 11.00   poczęstunek, przerwa
11.00 – 12.00   Niestabilność odcinka szyjnego kręgosłupa  – dr n. med. Piotr Kasprzak

Prezes: mgr Marcin Szczepanik

Za rok 2016, 2017 składka wynosi 60 zł (sześćdziesiąt). Wpłaty należy dokonać na rachunek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Łódzkiego w Łodzi  PL02144012440000000001830732
                                                                    Zapraszamy.