Zarząd

  • Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii o/Łódź: mgr Marcin Szczepanik
  • W-ce Prezes: dr n. med. Paweł Piątkowski
  • Sekretarz: dr n. med. Elżbieta Ciejka
  • Skarbnik: mgr Przemysław Oliwczyński