Wybory w oddziale Łódź

W dniu 03.10.2020 w Zakładzie Rehabilitacji USK Nr 1 UM w Łodzi odbyły się wybory        nowych władz Oddziału Łódzkiego PTF.

 

Przedstawiamy nowy Zarząd O/Łódź PTF

 

Prezes

                                                     Marcin Szczepanik

Skarbnik                                                   Sekretarz

                Przemysław Oliwczyński                               Marta Zajdel

Wiceprezes                                              Wiceprezes

              Marek Kiljański                                                Marek Woszczak

Członkowie Zarządu

                      Jakub Oberbek              Piotr Ślęzak               Jarosław Walak

 

Komisja rewizyjna                                    Sąd Koleżeński

                     Elżbieta Ciejka                                       Krystyna Esmont

                     Katarzyna Syrewicz                              Anna Olbromska

                     Bogusława Kowacka                            Sebastian Kiciński

 

W trakcie spotkania wszyscy obecni członkowie naszego oddziału byli zdania,                że obowiązkiem każdego fizjoterapeuty jest udział w wyborach delegatów  do KRF.