Historia

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Oddział Łódź. Historia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w okręgu łódzkim datuje się on 1988 roku. W tym roku tym Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji oddziałów zarejestrowanych w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Miasta Łodzi.

Działalność Towarzystwa przechodziła różne losy w swojej pracy by po dłuższej przerwie w 1997 roku została reaktywowana. W Sali Koferencyjnej Szpitala im. M Curie Skłodowskiej w Zgierzu odbyło się zebranie odnawiające działalność PTF – O/Łódź, a siedzibą został Dział Rehabilitacji Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Prezesem Stowarzyszenia został dr n. med. Marek Kiljański, a w skład zarządu wchodzili mgr Bożena Sterna, mgr Robert Wilanowski, mgr Paweł Piątkowski, dr Elżbieta Łuczak, dr Dariusz Siniarski, mgr Piotr Ptaszek. W 1998 roku Towarzystwo wydaje pierwszy kwartalnik – „Biuletyn Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii”.

W roku 2000 siedziba Zarządu mieściła się w SP ZOZ Zakładzie Rehabilitacji w Pabianicach, a w dniu dzisiejszym w SP ZOZ SK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Prezesem Zarządu jest mgr Marcin Szczepanik, pozostali członkowie to dr n. med Paweł Piątkowski, dr n. med. Elżbieta Ciejka, dr n. med. Marek Woszczak, mgr Marek Targaszewski, mgr Przemysław Oliwczyski. Łódzki oddział PTF prężnie działa i rozwija się od kilku lat. Organizuje co miesięczne spotkania naukowe dla fizjoterapeutów zrzeszonych w oddziale łódzkim – a jest ich w chwili obecnej ponad 500 członków. Zarząd PTF – O/ Łódź jest organizatorem szkoleń w zakresie fizykoterapii – kusy doskonalące z laseroterapii, elektryzacji oraz masażu. Obok spotkań naukowych organizowane są również spotkania koleżeńskie, zapewniające czynny wypoczynek i relaks. Spotkania te są również miejscem wymiany doświadczeń fizjoterapeutów z różnych ośrodków.