Kontakt

Marcin Szczepanik
ul. Gorkiego 53/6
92-519 Łódź
marcin_70@wp.pl
tel. 603 077 370