Zatrudnienie

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63 zatrudni

mgr fizjoterapii z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta.

Informacje tel. 0 42 27 21 900.