Spotkanie

Zarząd PTF o/Łódź informuje, iż kolejne spotkanie odbędzie się 10 listopada 2018 r.