Spotkanie 9 czerwca 2018

Zarząd PTF-OŁ ma przyjemność zaprosić Panią/Pana na najbliższe spotkanie naukowe,

które odbędzie się 9 czerwca 2018 (sobota) godz. 9.45

w Klubie Lekarza, Siedziba Izby Lekarskiej, Łódź, ul  Czerwona 3

9.45  Sprawy Towarzystwa

10.00– 11.00 Ból w okolicy dołu pięty- anatomia, przyczyny i postępowanie fizjoterapeutyczne cz.2 dr n med. Paweł Piątkowski – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Ortopedii i Traumatologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Kierunek. Kosmetologia, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi wydział Promocji Zdrowia . Kierunek Fizjoterapia,  dr n. med. Marcin Szczepanik – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi , dr n med. Kamil PiątkowskiCentrum Medyczne św. Rodziny w Łodzi, Wyższa  Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi wydział Promocji Zdrowia . Kierunek
Fizjoterapii, Alicja Szczepanik – AWF Katowice

11.00 – 11.30 Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z obwodowym uszkodzeniem układu przedsionkowego, Dr n. med. Marcin Szczepanik – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

11.30 – 12.00 Wpływ ćwiczeń wg metody McKenzie na topografię bólu u 30 letniej kobiety – mgr Izabela Skarbek.

Prezes:

                                                                                       Dr n. med. Marcin Szczepanik

Za rok 2016, 2017 składka wynosi 60 zł (sześćdziesiąt)

Wpłaty należy dokonać na rachunek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Łódzkiego w Łodzi  PL02144012440000000001830732

                                                                  Zapraszamy