Spotkanie

Zarząd PTF-OŁ ma przyjemność zaprosić Panią/Pana na najbliższe spotkanie naukowe,
które odbędzie się 9 marca 2019 (sobota) godz. 9.45 w Klubie Lekarza,
Siedziba Izby Lekarskiej, Łódź, ul  Czerwona 3

9.45  –     Sprawy Towarzystwa

 10.00 – 10.45 Fizjoterapia jako istotny element leczenia chorych z nietrzymaniem moczu – Marta Kotusiewicz – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Ireneusz Jurczak – Instytut Nauk o Zdrowiu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

10.45 – 11.30  Fizjoterapia w chirurgii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej – najczęstsze powikłania i ich terapia – Szymon Tyszkiewicz – Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej UMED w Łodzi.